Alles wat we horen is een mening, geen feit. Alles wat we zien is een perspectief, niet de waarheid.

[Marcus Aurelius]

“80% gaat goed en 20% zorgt voor 80% van de problemen in de organisatie”. En hierbij gaat het er vaak om dat mensen verschillende belangen, verschillende beelden van de werkelijkheid of verschillende verwachtingen hebben. En juist deze verschillen zorgen in de dagelijkse bedrijfsvoering voor problemen. Door de vinger op de zere plek te leggen, het goede gesprek te voeren, het gezamenlijke belang te benadrukken en het persoonlijk leiderschap te stimuleren kunnen de meeste problemen worden weggenomen. Hier kan ik je bij helpen!

“Vinger op de zere plek”

“Bedrijfsvoering en samenwerking weer op orde”

“Stimuleren van eigen leiderschap binnen de organisatie”

“Het gezamenlijk belang centraal”

“In mijn rol als Hoofd gemeenschappelijke meldkamer Haarlem (Brandweer, Ambulancezorg en Politie) heb ik Robert de Muralt gevraagd om leiding te geven aan een zeer complex project binnen de meldkamer waar diverse partijen bij betrokken waren en belangen hadden. Het project had een aantal complicerende onderdelen in zich. Partijen die gaandeweg gebrouilleerd waren geraakt, ICT die niet naar behoren werkte en een (betaalde) externe partij die zich niet aan de afspraken hield. Door de kwaliteit van de aanpak (een duidelijk door ieder gedragen plan, strakke afspraken en oog voor de mens) heeft Robert dit project tot een goed einde gebracht en de resultaten ook daadwerkelijk geborgd bij de betrokken partijen.

Jos van Roo, Hoofd MICK Haarlem

“Robert heb ik leren kennen als een stevige adviseur met een intrinsieke motivatie om organisaties te helpen met verbetering en vernieuwing. Robert heeft daarbij een duidelijke eigen visie en brengt veel theoretische kennis en praktijkervaring mee. Geen standaard modellen of methoden, maar juist passend bij de behoefte van de organisatie. Daarnaast heb ik Robert ervaren als een prettige gesprekspartner die in gaat op de wensen van de opdrachtgever en organisatie.” 

Dennis de Jager, Concerncontroller Veiligheidsregio Utrecht

“Ik heb Robert leren kennen als een man die vanuit het hart, recht door zee en betrokken is. Vanuit een integrale visie en complementaire kijk op zaken, brengt hij aan de oppervlakte waar het werkelijk om gaat.”

Frank Roelen, Ondernemer