Alles wat we horen is een mening, geen feit. Alles wat we zien is een perspectief, niet de waarheid.

[Marcus Aurelius]

Ben je als leidinggevende geconfronteerd met verstoorde relaties in directies of MT’s? Of worstel je met vastgelopen projecten of programma’s waarbij al van alles is geprobeerd? Dan ben je niet alleen. 

Als specialist in het vlottrekken van vastgelopen situaties word ik vaak gevraagd voor dergelijke complexe vraagstukken. En vaak ben ik al de 2e, 3e of 4e adviseur of projectmanager die wordt gevraagd om de organisatie te ondersteunen.

Mijn onderscheidende vermogen ligt in mijn vermogen om breder en dieper te kijken, doordat ik zowel de menskundige als de bedrijfskundige kant meeneem in al mijn vraagstukken. Ik geloof dat echte verandering alleen kan plaatsvinden wanneer we de complexiteit van menselijke relaties en organisatiestructuren begrijpen en integreren.

Vanuit vier verschillende invalshoeken weet ik een grondige analyse te maken en een fundament neer te zetten waardoor programma’s en projecten weer kunnen gaan lopen en de onderlinge samenwerking verbetert. Ik maak hierbij de verschillende belangen inzichtelijk en bespreekbaar en ga op zoek naar het gezamenlijk belang. Verder ben ik goed in het leggen van verbanden tussen allerlei systemen, zowel menselijk als organisatorisch, en creëer ik focus en overzicht.

Speciaal hiervoor heb ik de Business Awareness Scan (BASc®) ontwikkeld. Met de BASc® krijg je vanuit vier verschillende invalshoeken inzicht in de dieperliggende oorzaken waardoor jij, je team of je organisatie vastloopt. Zo kun je handvatten krijgen om tot de kern van je probleem door te dringen en breder en dieper te kijken.

De Business Awareness Scan (BASc®)

De BASc® is een gevalideerde scan waarmee je niet alleen organisatiekundig kijkt, maar vanuit meerdere niveaus. Het biedt inzicht in de onderliggende oorzaken die voor vertraging, irritaties en frustraties zorgen, en stelt je in staat effectief verbanden te leggen tussen verschillende systemen, zowel menselijk als organisatorisch. Met de BASc® als aanvulling op mijn aanpak kunnen we de verschillende belangen inzichtelijk maken, ze bespreekbaar stellen en op zoek gaan naar het gezamenlijk belang. Hierdoor creëren we focus en overzicht om tot duurzame oplossingen te komen.

Nieuw boek ‘Organisatiekunst’

Organisatiekunst

In maart 2024 is het boek “Organisatiekunst’ uitgekomen. Via deze link kun je het boek bestellen.

In Organisatiekunst nodigen we je uit anders naar je team, de organisatie en de omgeving te kijken. En niet alleen organisatiekundig te kijken. Organisatiekunst raakt meerdere niveaus: het vergroot je organisatiebewustzijn, het laat je weer verbinden met maatschappelijke relevantie en het houdt je – zoals het kunst betaamd – een spiegel voor.

‘Waren er maar meer van zulke managementboeken. In een taal met de helderheid van een klaterende bergbeek, gelardeerd met voorbeelden en nergens betweterig. De auteurs laten in bescheidenheid hun licht schijnen en wijzen in diezelfde bescheidenheid een uitweg. Een uitweg die je zelf moet vinden. En die je vindt als je anderen én jezelf wekelijk verstaat. Dat is geen kunstje maar een kunst.’ – Harry Starren, voormalig directeur De Baak, schrijver en zelfstandig adviseur

“In mijn rol als Hoofd gemeenschappelijke meldkamer Haarlem (Brandweer, Ambulancezorg en Politie) heb ik Robert de Muralt gevraagd om leiding te geven aan een zeer complex project binnen de meldkamer waar diverse partijen bij betrokken waren en belangen hadden. Het project had een aantal complicerende onderdelen in zich. Partijen die gaandeweg gebrouilleerd waren geraakt, ICT die niet naar behoren werkte en een (betaalde) externe partij die zich niet aan de afspraken hield. Door de kwaliteit van de aanpak (een duidelijk door ieder gedragen plan, strakke afspraken en oog voor de mens) heeft Robert dit project tot een goed einde gebracht en de resultaten ook daadwerkelijk geborgd bij de betrokken partijen.

Jos van Roo, Hoofd MICK Haarlem

“Robert heb ik leren kennen als een stevige adviseur met een intrinsieke motivatie om organisaties te helpen met verbetering en vernieuwing. Robert heeft daarbij een duidelijke eigen visie en brengt veel theoretische kennis en praktijkervaring mee. Geen standaard modellen of methoden, maar juist passend bij de behoefte van de organisatie. Daarnaast heb ik Robert ervaren als een prettige gesprekspartner die in gaat op de wensen van de opdrachtgever en organisatie.” 

Dennis de Jager, Concerncontroller Veiligheidsregio Utrecht

“Ik heb Robert leren kennen als een man die vanuit het hart, recht door zee en betrokken is. Vanuit een integrale visie en complementaire kijk op zaken, brengt hij aan de oppervlakte waar het werkelijk om gaat.”

Frank Roelen, Ondernemer