Alles wat we horen is een mening, geen feit. Alles wat we zien is een perspectief, niet de waarheid.

[Marcus Aurelius]

Herken je ook dat jij andere problemen ziet dan je collega’s of je medewerkers? En dat jij dus ook vaak een andere oplossing aandraagt. Dit kan al tot onderling gedoe leiden waar veel tijd en energie aan verloren gaat. Het kan ook zijn dat een ieder verschillende belangen heeft en dat er geen helderheid is over het gezamenlijke belang. En ten slotte is het ook niet ondenkbaar dat je de verwachting hebt dat je het probleem in afzienbare tijd weet op te lossen. En de praktijk blijkt het complexer te zijn en ondervind je vaak weerstand in je omgeving. Je hebt al van alles geprobeerd om de juiste aanpak en oplossing te vinden, maar niets te lijkt te werken.

Wat nu?

Je hebt de verantwoordelijkheid voor je organisatie. Je voelt je moedeloos omdat de resultaten tegenvallen en het steeds langer lijkt te duren dat projecten goed opgeleverd worden en bovendien niet meer aan de gewenste kwaliteit voldoen. Je merkt dat je je klanten steeds vaker moet geruststellen en het commitment van je medewerkers steeds minder wordt. Ze melden zich makkelijker ziek en een paar goeie zijn zelfs al vertrokken. Je raakt steeds meer gefrustreerd en geïrriteerd en thuis krijg je steeds meer gedoe.

“In mijn rol als Hoofd gemeenschappelijke meldkamer Haarlem (Brandweer, Ambulancezorg en Politie) heb ik Robert de Muralt gevraagd om leiding te geven aan een zeer complex project binnen de meldkamer waar diverse partijen bij betrokken waren en belangen hadden. Het project had een aantal complicerende onderdelen in zich. Partijen die gaandeweg gebrouilleerd waren geraakt, ICT die niet naar behoren werkte en een (betaalde) externe partij die zich niet aan de afspraken hield. Door de kwaliteit van de aanpak (een duidelijk door ieder gedragen plan, strakke afspraken en oog voor de mens) heeft Robert dit project tot een goed einde gebracht en de resultaten ook daadwerkelijk geborgd bij de betrokken partijen.

Jos van Roo, Hoofd MICK Haarlem

“Robert heb ik leren kennen als een stevige adviseur met een intrinsieke motivatie om organisaties te helpen met verbetering en vernieuwing. Robert heeft daarbij een duidelijke eigen visie en brengt veel theoretische kennis en praktijkervaring mee. Geen standaard modellen of methoden, maar juist passend bij de behoefte van de organisatie. Daarnaast heb ik Robert ervaren als een prettige gesprekspartner die in gaat op de wensen van de opdrachtgever en organisatie.” 

Dennis de Jager, Concerncontroller Veiligheidsregio Utrecht

“Ik heb Robert leren kennen als een man die vanuit het hart, recht door zee en betrokken is. Vanuit een integrale visie en complementaire kijk op zaken, brengt hij aan de oppervlakte waar het werkelijk om gaat.”

Frank Roelen, Ondernemer