7 juni 2017
Robert de Muralt

Tijdens mijn carrière als organisatieadviseur en interim-manager ben ik veel managers en medewerkers tegengekomen die pijn leden. Pijn die werd veroorzaakt door onbegrip tussen mensen onderling. Onbegrip dat werd veroorzaakt doordat mensen vanuit verschillende belangen en perspectieven naar situaties keken. Het is mijn verlangen om mensen weer met elkaar in verbinding te brengen zodat er meer begrip tussen mensen onderling kan ontstaan. Ik ben ervan overtuigd dat meer begrip onderling de basis is voor gezonde bedrijfsvoering.

Verschillende perspectieven

Dit blog gaat uit van het idee dat mensen vanuit verschillende perspectieven naar de wereld kijken waardoor ze een eigen beleving van de werkelijkheid en hun eigen voorkeuren hebben. Ik beschrijf hieronder aan de hand van twee voorbeelden wat ik hiermee bedoel en wat het je kan brengen om vanuit verschillende perspectieven te kijken.

Eigen bril

Ieder mens redeneert dus vanuit zijn eigen bril. Dit heeft te maken met hoe wij door de jaren heen gevormd zijn door onze opvoeding en onze werk- en levenservaring. Die eigen voorkeuren bepalen in hoge mate de manier waarop we naar situaties kijken, invulling geven aan ons leven en naar oplossingen zoeken. Het zien van andere perspectieven vinden we vaak lastig, omdat deze zich buiten ons blikveld bevinden en dit kan ongemak veroorzaken.

Op het moment dat we ons bewust worden dat ons perspectief slechts een manier is om naar situaties te kijken, komen vraagstukken in een ander daglicht te staan en ontstaat er begrip.

Maar wat is nu eigenlijk jouw voorkeur? En vanuit welk perspectief kijk jij naar de wereld? Schiet je in de emotie, ga je meteen nieuwe plannen maken, ga je het wetenschappelijk verklaren of ben je meer filosofisch van aard?

Een workshop

Onlangs hebben wij een groep mensen laten ervaren hoe het is om eerst vanuit je eigen perspectief naar zaken te kijken en gevraagd wat dit met hen doet. En daarna hebben we ze uitgenodigd om in gesprek te gaan met de ander die  vanuit een ander perspectief gewend is te kijken.  We zagen een vorm van ‘wij tegen zij’ ontstaan. Van: “Onze waarheid is DE waarheid”. Of van: “Wij zijn het eens en hebben het goed samen”. Of van: “Het moet voor mij goed voelen”. Of van: “Wij moeten overzicht hebben om de situatie goed te kunnen begrijpen”.

We hebben daarna gevraagd om vanuit eigen perspectief verbinding te maken met het perspectief van de ander. We hebben de nieuwsgierigheid gestimuleerd. Dit leverde uitspraken op in de trend van: “Hé, zo heb ik er nog niet naar gekeken.” Of: “Nu begrijp ik je beter.” Of: “Dat is ook een manier om naar de situatie te kijken”.

We hebben ervaren en gezien dat er meer wederzijds begrip en ruimte ontstond om anders naar elkaar en situaties te kijken. Van daaruit is het een stuk eenvoudiger om meer draagvlak te creëren voor oplossingen en kan er meer rust, focus en vertrouwen ontstaan.

Herken jij je in dit verhaal en wil je weten wat wij voor jouw organisatie zouden kunnen betekenen? Neem contact met ons op via mail of telefonisch op 06-3833 0732 (Robert)/06-5025.1446 (Marie-Louise). Of vraag per mail ons e-book aan en kijk verder op onze website.

“Everything we hear is an opinion, not a fact. Everything we see is a perspective, not the truth” – Marcus Aurelius