7 mei 2017
Robert de Muralt

Dit is mijn prikkelende stelling ten aanzien van het huidige management denken in veel organisaties.

Op basis van datgene wat zichtbaar is wordt veelal en met hoogwaardige instrumenten ingezet op organisatieontwikkeling. Uiteindelijk blijken de resultaten in de praktijk tegen te vallen met alle gevolgen van dien. Hierdoor gaat er vaak veel geld verloren en is in veel gevallen de balans van de organisatie voor jaren verstoord. In dit blog ga ik wat dieper in op de mogelijke oorzaken.

Het is altijd OF – OF

In mijn optiek kijken veel organisaties wel goed maar niet volledig. Het is altijd OF – OF. Of de projecten kloppen niet. OF de mensen functioneren niet. OF de verandering zelf komt op het verkeerde moment. OF het management communiceert niet, OF….. OF….. OF…..

Verkeerde oplossing voor het verkeerde probleem

Doordat er niet volledig wordt gekeken is de kans groot dat de verkeerde oplossing voor het verkeerde probleem gegeven wordt. Hierdoor gaat er veel geld verloren (mislukkingen en organisatieproblemen), ontstaan er in veel organisaties irritaties/twijfels en spanning en vertrekken waardevolle medewerkers naar andere organisaties of beginnen voor zichzelf.

70% van alle projecten en veranderingen mislukt

Uit onderzoeken is gebleken dat naar schatting 70% van alle projecten en verandertrajecten mislukt (scientific studies, Boonstra  en Cozijnsen). Uit andere onderzoeken blijkt dat uitzonderlijk veel overheidsprojecten mislukken. ICT-projecten die niet de gewenste resultaten opleveren zoals het elektronisch patiëntendossier en P-direct (samenvoeging personeelsadministraties van acht ministeries) kosten elk jaar vier tot vijf miljard euro (Computable / Binnenlands bestuur). En zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Veel onvrede op de werkvloer

Daarnaast blijkt er veel onvrede op de werkvloer te bestaan. Uit weer andere onderzoeken blijkt 60 tot 80% van alle ziekteverzuim niets te maken heeft met ziekte, maar met demotivatie, arbeidsconflicten, te hoge werkdruk, gebrek aan plezier en innerlijke betrokkenheid. Kosten omgerekend ongeveer 7 miljard per jaar (NRC, SHL, Bureau Interview NSS, etc.). Ook blijkt het overgrote deel (meer dan 60%) van alle functioneringsproblemen te wijten is aan een verstoorde verhouding tussen werknemers. Deze problemen kosten organisaties gemiddeld 10% van alle loonkosten (TNO arbeid).

Goede intenties en flinke investeringen

Is men dan niet goed bezig? Jawel, met het inzicht dat organisaties hebben, doen ze het wel goed. Maar ze missen steeds elementen… Op basis van de geldende managementprincipes wordt onder andere ingezet op best practices, reorganisatie, schaalvergroting en fusie. Of op procesoptimalisatie, het opzetten van samenwerkingsverbanden, kwaliteitsverbetering, een betere informatievoorziening of trainingen op het gebied van houding en gedrag bij medewerkers. Er wordt dus behoorlijk geïnvesteerd op verschillende gebieden!

Ondanks alle inzet zijn de resultaten vaak bedroevend

In veel gevallen blijkt dat organisaties en adviesbureaus er alles aan hebben gedaan om de projecten toch te laten slagen of om conflicten te verminderen. En toch blijken, uit bovenstaande onderzoeken, de resultaten vaak bedroevend te zijn! Sterker nog: de maatregelen werken vaak averechts. Bedrijven gaan failliet, bestuurders worden aangeklaagd vanwege mismanagement en er is veel onrust op de werkvloer.

Wordt het niet eens tijd voor EN – EN?

Wordt het niet eens tijd voor EN – EN? EN dat men kijkt naar de structuurkant van de organisatie, zoals procesoptimalisatie, informatievoorziening en financiën. EN dat men kijkt naar wat de markt wil. EN dat men kijkt naar de diepere waarden in de organisatie. EN  dat men kijkt naar de behoeften van de medewerkers.

“We collectively create results that nobody wants” – Otto Scharmer