Voor wie werk ik?

Mijn werkervaring strekt zich uit over verschillende typen organisaties, culturen en sectoren, waaronder het bedrijfsleven, de overheid, de zorg, consultancy en dienstverlening. Sinds 1997 ben ik actief als organisatieadviseur en projectmanager, waarbij ik opdrachten heb vervuld bij diverse profit- en non-profitorganisaties, waaronder:

  • Bedrijfsleven: verschillende bedrijven in de technische-, advies- en ICT-branche.
  • Openbare Orde en Veiligheid: Politie, Meldkamers (Brandweer & Ambulance), Brandweer Nederland, Veiligheidsregio’s
  • Overheid overig: verschillende gemeenten, CPB, een woningcoöperatie en een justitiële inrichting
  • Zorg: Apotheek, Intramurale zorg en een GGZ-instelling