Organisatieproblemen

Herken je dit?

 • Je bedrijfsvoering verloopt moeizaam. Doelen worden niet gehaald, de kwaliteit van je producten en diensten laat te wensen over, systemen sluiten niet goed aan op de bedrijfsvoering of je ervaart druk vanuit je stakeholders.
 • Er zijn veel communicatieproblemen. Afspraken worden niet nagekomen, zaken worden verkeerd begrepen of te laat opgepakt, waardoor je vaak veel te laat hoort als het misgaat met een programma of project.
 • Je hebt continu het gevoel dat je achter de feiten aanloopt, je aan een dood paard trekt en dat je concurrenten je aan alle kanten voorbij lopen.

Hoe zou het voor je zijn als…

 • je inzage krijgt in de diepere oorzaken waarom het niet lekker loopt in jouw organisatie en je weer overzicht hebt en weet wat je moet doen om alles weer lekker te laten lopen?
 • je weer mogelijkheden ziet om producten en diensten weer op tijd op te kunnen leveren, binnen budget en volgens de gemaakte afspraken?
 • iedereen weer weet wat hij of zij in je organisatie moet doen, zodat het vertrouwen en de focus terugkomt en mensen weer met plezier naar het werk gaan?
 • zowel je klanten, jij en je organisatie weer tevreden zijn met de resultaten?

Dat is mogelijk met een 0-meting die bestaat uit:

 • De Business Awareness Scan (BASc®).
 • Hiermee worden structurele problemen binnen je organisatie geïdentificeerd en krijg je concrete handvatten om de effectiviteit te vergroten. Dit wordt opgevolgd door een persoonlijk gesprek of een workshop waarin de resultaten worden toegelicht.
 • Een voorstel en bespreking van de gewenste aanpak: Dit kan verschillende elementen omvatten, zoals het opstellen van een roadmap, bedrijfskundig advies, interne procesbegeleiding, individuele en/of teambegeleiding.

Na de 0-meting…

 • heb je inzage in de dieperliggende oorzaken waarom je programma en/of projecten niet soepel lopen en wat er wel goed gaat.
 • weet je wat er nodig is om op structurele wijze de effectiviteit van je organisatie te vergroten, omdat je weet:
  • Waardoor de processen en samenwerking met je stakeholders niet lekker lopen en wat ervoor nodig is om dit te verbeteren.
  • Wat vooral vertraging geeft en veel geld heeft gekost en je een eerste inzicht hebt gekregen om resultaten binnen budget en met minder moeite op te leveren.
  • Waar de onderlinge frustraties zitten en hoe je meer draagvlak kunt creëren voor het belangrijkste doel zodat je klanten, je team en jij meer tevreden kunnen zijn over de resultaten en het gehele proces.
 • een helder advies en plan waardoor jij weer overzicht en focus hebt en weet wat als eerste aangepakt moet worden en hoe je dit kan aanpakken.