Een viertal klemmen

Ondanks je inzet en die van je collega’s, merk je dat jullie vastlopen. De resultaten vallen tegen, projecten lopen spaak of komen niet van de grond, en de onderlinge samenwerking lijkt te stagneren. Je begint te twijfelen of iedereen nog wel op één lijn ligt en of jullie nog steeds naar dezelfde doelen streven. Het hoge ziekteverzuim en het vertrek van waardevolle medewerkers verergeren de situatie nog meer. Bovendien lijken stakeholders hun afspraken niet na te komen en oefenen ze te veel invloed uit, waardoor je en de organisatie onder immense druk komen te staan. Het vertrouwen in de organisatie begint te af te brokkelen en je vraagt je af of er nog wel een weg vooruit is.

Hieronder beschrijf ik vier veelvoorkomende ‘klemmen’ die ik regelmatig tegenkom in mijn praktijk. Deze klemmen kunnen de voortgang van een organisatie ernstig belemmeren, maar ik kan je hierbij te helpen en oplossingen aanreiken.

Tegenvallende resultaten

Bijvoorbeeld:


Projecten en afdelingen lopen niet lekker


Medewerkers klagen over werkdruk of over het gevoerde beleid


Leiderschapsissues binnen het MT


Alles is belangrijk en urgent, waardoor zaken blijven liggen


Moeizame samenwerking

Bijvoorbeeld:


Zaken worden verkeerd begrepen of opgepakt


Weinig vertrouwen in de onderlinge samenwerking


Verschillende verwachtingen van het werk


Medewerkers komen pas in actie als ze alles tot in de puntjes voorgekauwd krijgen


Vertrouwen weg

Omdat je:


Het gevoel hebt dat je medewerkers hun verantwoordelijkheid niet oppakken


Managers alleen maar met micromanagement bezig zijn en het grotere plaatje niet zien


Je stinkende best hebt gedaan om er iets van te maken, maar geen progressie ziet


Elke keer weer met nieuwe problemen wordt opgezadeld


Je stakeholders zetten je onder druk

Bijvoorbeeld als je te maken hebt met:


Onredelijke eisen van bestuurders of aandeelhouders


Bestuurders of aandeelhouders die tegenstrijdige belangen hebben


Leveranciers die hun verplichtingen niet nakomen


Een marktsituatie die voor onrust in de organisatie zorgt


If you always do what you always did, you will always get what you always got.

[Albert Einstein]

Nieuwsgierig geworden?