Een viertal scenario’s

Je doet samen met je collega’s je stinkende best om samen het werk zo goed mogelijk te doen en toch loopt het niet lekker. De resultaten vallen tegen, projecten mislukken of lopen veel vertraging op. Of de samenwerking onderling verloopt zo moeizaam dat jij je begint af te vragen of jullie nog wel op één lijn liggen en met hetzelfde bezig zijn. Het ziekteverzuim is hoog en goede medewerkers lopen weg. Het kan ook zijn dat stakeholders hun afspraken niet nakomen, te veel macht hebben en jou en de organisatie zodanig onder druk zetten dat het gewoon niet leuk meer is. Langzaam maar zeker begin je het vertrouwen in de organisatie te verliezen en begin je te twijfelen of het nog wel goed komt.

Hieronder heb ik een viertal scenario’s beschreven die ik veel in mijn praktijk tegenkom en waarmee ik je onder andere kan helpen.

Tegenvallende resultaten

De resultaten vallen tegen en je organisatie kamt met allerlei problemen. Bijvoorbeeld:


Projecten en afdelingen lopen niet lekker


Medewerkers klagen over werkdruk of over het gevoerde beleid


Leiderschapsissues binnen het MT


Alles is belangrijk en urgent, waardoor zaken blijven liggen


Moeizame samenwerking

Binnen je organisatie wil de samenwerking maar niet vlotten ondanks dat er (vaak en uitgebreid) over is gesproken, zo worden bijvoorbeeld:


Worden zaken verkeerd begrepen of opgepakt


Er is weinig vertrouwen in de onderlinge samenwerking


Verschillende verwachtingen van het werk


Medewerkers komen pas in actie als ze alles tot in de puntjes voorgekauwd krijgen


Vertrouwen weg

Je begint het vertrouwen in je organisatie en je mensen begint kwijt, omdat je:


Het gevoel het dat je medewerkers hun verantwoordelijkheid niet oppakken


Managers alleen maar met micromanagement bezig zijn en het grotere plaatje niet zien


Je stinkende best hebt gedaan om er iets van te maken, maar geen progressie ziet


Elke keer weer met nieuwe problemen wordt opgezadeld


Je stakeholders zetten je onder druk

Stakeholders zijn in grote mate bepalend voor het succes of het falen van je organisatie, zo heb je bijvoorbeeld te maken met:


Onredelijke eisen van bestuurders of aandeelhouders


Bestuurders of aandeelhouders die tegenstrijdige belangen hebben


Een leverancier die zijn verplichtingen niet nakomt of flinke steken laat vallen


Een marktsituatie die voor onrust in de organisatie zorgt


If you always do what you always did, you will always get what you always got.

[Albert Einstein]

Nieuwsgierig geworden?