Een viertal klemmen

Je doet samen met je collega’s je stinkende best om samen het werk zo goed mogelijk te doen en toch loop je vast. De resultaten vallen tegen, projecten mislukken of lopen veel vertraging op. Of de samenwerking onderling verloopt zo moeizaam dat jij je begint af te vragen of jullie nog wel op één lijn liggen en met hetzelfde bezig zijn. Het ziekteverzuim is hoog en goede medewerkers lopen weg. Het kan ook zijn dat stakeholders hun afspraken niet nakomen, te veel macht hebben en jou en de organisatie zodanig onder druk zetten dat het gewoon niet leuk meer is. Langzaam maar zeker begin je het vertrouwen in de organisatie te verliezen en begin je te twijfelen of het nog wel goed komt.

Hieronder heb ik een viertal klemmen beschreven die ik veel in mijn praktijk tegenkom en waarmee ik je onder andere kan helpen.

Tegenvallende resultaten

Bijvoorbeeld:


Projecten en afdelingen lopen niet lekker


Medewerkers klagen over werkdruk of over het gevoerde beleid


Leiderschapsissues binnen het MT


Alles is belangrijk en urgent, waardoor zaken blijven liggen


Moeizame samenwerking

Bijvoorbeeld:


Zaken worden verkeerd begrepen of opgepakt


Weinig vertrouwen in de onderlinge samenwerking


Verschillende verwachtingen van het werk


Medewerkers komen pas in actie als ze alles tot in de puntjes voorgekauwd krijgen


Vertrouwen weg

Omdat je:


Het gevoel hebt dat je medewerkers hun verantwoordelijkheid niet oppakken


Managers alleen maar met micromanagement bezig zijn en het grotere plaatje niet zien


Je stinkende best hebt gedaan om er iets van te maken, maar geen progressie ziet


Elke keer weer met nieuwe problemen wordt opgezadeld


Je stakeholders zetten je onder druk

Bijvoorbeeld als je te maken hebt met:


Onredelijke eisen van bestuurders of aandeelhouders


Bestuurders of aandeelhouders die tegenstrijdige belangen hebben


Leveranciers die hun verplichtingen niet nakomen


Een marktsituatie die voor onrust in de organisatie zorgt


If you always do what you always did, you will always get what you always got.

[Albert Einstein]

Nieuwsgierig geworden?