7 september 2017
Robert de Muralt

Heb jij veel ziekteverzuim binnen jouw organisatie?

Veel organisaties kampen met een hoog ziekteverzuim. Uit onderzoeken van o.a. NRC en Bureau Interview NSS blijkt dat 60 tot 80% van alle ziekteverzuim niets te maken heeft met ziekte, maar met demotivatie, arbeidsconflicten, te hoge werkdruk, gebrek aan plezier en innerlijke betrokkenheid.

Baal jij ervan dat je zoveel ziekteverzuim hebt?

Herken je dit als ervaren manager en baal je ervan dat je met zoveel ziekteverzuim te maken hebt? Heb je hier binnen jouw organisatie ook mee te maken of met arbeidsconflicten of gebrek aan plezier en demotivatie? En doe je er voor je gevoel alles aan? Je hebt Personeelszaken om ondersteuning gevraagd, externe partijen onderzoek laten doen, er zijn teambuildingsdagen geweest en je hebt zelfs onderzoeken naar de onderliggende drijfveren van je medewerkers laten uitvoeren.

Niets lijkt te werken

Niets lijkt te werken. Op de één of andere manier kunt je niet de vinger achter het ‘waarom’ krijgen. Je word er moedeloos van en vraagt je af: “hoe krijg ik hier grip op?”, “hoe kan ik de werkdruk verminderen?”, “hoe kan ik het plezier weer op de werkvloer terugkrijgen?”, enzovoorts.

Het is geen onwil

In mijn ervaring zijn de meeste mensen heel gemotiveerd en gaan zij in principe met plezier naar hun werk. In de meeste gevallen is de rek er gewoon uit en begint het toenemende werk, de onzekerheid, veranderingen en wijzigingen binnen de werkomgeving hun tol eisen. Als deze onzekerheid te lang duurt ontstaat er weerstand en weerstand mondt uiteindelijk uit in wantrouwen.

Weerstand in organisaties

Weerstand komt veel voor in organisaties die in beweging zijn en komt voort uit een bepaald gevoel dat medewerkers hebben. Een gevoel dat ontstaat als mensen langdurig onder druk gezet worden of iets moeten doen wat tegen hun natuur in gaat of wanneer ze worden bedreigd. Weerstand komt vaak voor in organisaties die zoekende zijn, die geen gedeeld waardensysteem hebben en die geen ziel hebben. Organisaties die vooral gestuurd worden door persoonlijk en/of financieel gewin, waarbij men vergeten is dat een organisatie een samenwerkingsverband van mensen is die gezamenlijk een bepaalde dienst of product voortbrengt. Of waar veel aandacht voor de mens is, maar te weinig focus op waar de organisatie voor staat en wat ze te bieden hebben.

Herstellen van vertrouwen

Vertrouwen herstel je door mensen bij de organisatie te betrekken.

Als mensen weten waar ze aan toe zijn, en  mensen worden meegenomen in de ontwikkelingen van de organisatie, dan is de kans groot dat de  weerstand afneemt, er meer draagvlak ontstaat en het vertrouwen herstelt. Hierbij is het van wezenlijk belang om meetbaar en inzichtelijk te maken wat er in jouw organisatie belangrijk wordt gevonden, waar het in jouw organisatie daadwerkelijk omgaat en door dit bespreekbaar te maken.

Wat kan DMDC op dit gebied betekenen?

DMDC is gespecialiseerd in mensgerichte organisatieproblemen en het herstellen van vertrouwen. Dit doen wij o.a. met behulp van een eigen gevalideerde organisatiescan, de BASc®. Hiermee brengen we de verschillende belangen in kaart en maken we de dieperliggende oorzaken van wantrouwen en weerstand en daarmee gepaard niet ziekte gerelateerd ziekteverzuim bespreekbaar.

 

“Great organizations become great because the people inside the organization feel protected” – Simon Sinek