Moeizame samenwerking

Herken je dit?

 • Jullie hebben van alles geprobeerd om van jullie team een team te maken, maar het lijkt ieder voor zich en jullie komen pas in actie als alles tot in de puntjes voorgekauwd wordt.
 • Zaken worden verkeerd begrepen of opgepakt door jullie collega’s, wat jullie veel tijd kost aan herstelwerkzaamheden.
 • Jullie collega’s hebben andere opvattingen en verwachtingen aangaande het werk, de werkethiek of hoe zaken aangepakt zouden moeten worden.
 • Jullie worden als team onder druk gezet door stakeholders of competitieve collega’s die zich bemoeien met jullie werkzaamheden.

Hoe zou het voor jullie zijn als…

 • Jullie inzage krijgen in de diepere oorzaken van waar het niet lekker loopt en wat de verstorende factoren zijn, maar ook welke zaken wel goed lopen.
 • Jullie en jullie team minder tijd kwijt zijn aan allerlei randzaken en zaken beter worden begrepen en opgepakt.
 • Jullie en jullie collega’s (weer) meer op één lijn liggen en dat er onderling draagvlak is om met frisse energie de werkzaamheden uit te voeren.
 • Jullie als team beter in staat zijn om in positie te blijven als stakeholders of competitieve collega’s zich met jullie zaken bemoeien.

Dat is mogelijk:

 • Met een situatieanalyse die bestaat uit de Business Awareness Scan (BASc®) om structurele problemen boven water te halen en handvatten te krijgen om de effectiviteit van jullie team te vergroten.
 • Met een workshop om de BASc®, de doelen voor het traject en onze aanpak te bespreken.
 • Met een aantal workshops en/of supervisiebijeenkomsten waarbij we samen met jullie team en jou als leidinggevende toewerken naar de afgesproken doelen.

Aan het einde van dit traject…

 • Weten jullie hoe jullie meer draagvlak creëren voor de gewenste doelen en wat er nodig is om het team beter te laten functioneren.
 • Hebben jullie inzage gekregen in de diepere oorzaken van de problemen onderling, maar ook waar het wel goed gaat.
 • Hebben jullie handvatten gekregen om deze problemen adequaat op te pakken.
 • Weten jullie wat er nodig is om als team weer beter te functioneren.
 • Weten jullie hoe jullie en jullie team beter met druk van buitenaf kunnen omgaan.