Moeizame samenwerking

Herken je dit?

 • Je hebt van alles geprobeerd om van je team een team te maken. Het is ieder voor zich en men komt pas in actie als ze alles tot in de puntjes voorgekauwd krijgen.
 • Zaken worden verkeerd door je collega’s verkeerd begrepen of opgepakt, waardoor je veel tijd kwijt bent met herstelwerkzaamheden.
 • Je collega’s hebben andere opvattingen en verwachtingen aangaande het werk, de werkethiek of hoe zaken aangepakt zouden moeten worden.
 • Jullie worden als team onder druk gezet door stakeholders of competitieve collega’s die zich bemoeien met jullie team.

Hoe zou het voor je zijn als…

 • je inzage krijgt in de diepere oorzaken van waar het niet lekker loopt en wat de verstorende factoren zijn, maar ook welke zaken wel goed lopen.
 • jij en je team minder tijd kwijt zijn aan allerlei randzaken en  dat zaken beter worden begrepen en opgepakt.
 • jij en je collega’s (weer) meer op één liggen en dat er onderling draagvlak is om het frisse energie de werkzaamheden uit te voeren.
 • jullie als team beter in staat zijn om in positie te blijven als stakeholders of competitieve collega’s zich met jullie zaken bemoeien.

Dat is mogelijk…

 • Met een situatieanalyse die bestaat uit een uniek wetenschappelijk gevalideerd instrument (de BASc® effectiviteitsmeter) om structurele problemen boven water te halen en handvatten te krijgen om de effectiviteit van dit team te vergroten.
 • Met een workshop om de BASc® effectiviteitsmeter, de doelen voor het traject en onze aanpak te bespreken.
 • Met minimaal 5 workshops waarbij we samen met het team en jou als leidinggevende toewerken naar de afgesproken doelen.

Aan het einde van dit traject…

 • weet je hoe je meer draagvlak creëert voor de gewenste doelen en wat er nodig is om het team beter te laten functioneren.
 • heb je inzage gekregen in de diepere oorzaken van de problemen onderling, maar ook waar het wel goed gaat.
 • heb je handvatten gekregen om deze problemen adequaat op te pakken.
 • weet je wat er nodig is om als team weer beter te functioneren.
 • weet je hoe jij en je team beter met druk van buitenaf kunnen omgaan.