De driehoek van ‘I’, ‘We’ en ‘It’ bestaat al eeuwen (o.a. Plato, Kant en Habermass) en Wilber heeft daar de 3e persoon meervoud ‘Its’ aan toegevoegd, maar hoe komt het nu dat er in de praktijk zo weinig mee wordt gedaan. Zie mijn blog De integral theory van Ken Wilber, deel 2

Als we dit willen begrijpen moeten we een klein stukje terug in de geschiedenis naar de tijd van het verlichtingsdenken. In deze periode die zich afspeelde in de 17e en 18e eeuw stond de rede centraal en was een reactie op het dogmatische geloof. De verlichting stond voor bevordering van wetenschap en intellectuele uitwisseling. Bekende filosofen uit deze tijd zijn Descartes en Spinoza. Denk maar aan de beroemde uitspraak van Descartes: “cogito ergo sum”. Oftewel: “ik denk, dus ik ben.”

Dit verlichtingsdenken reduceerde alle I, We en It tot It. Alles moest feitelijk verklaard kunnen worden. In die tijd was dit een enorme vooruitgang en was nodig om differentiatie aan te brengen tussen kunst, moraal en wetenschap. Helaas zorgde deze ontwikkeling ook voor het feit dat de driehoek los van elkaar kwam te staan. Alles moest objectief en meetbaar gemaakt worden. De diepte verdween en alles werd It.

En zo is het nog steeds. Alles draait om ratio en meetbaarheid. We leven in een kennismaatschappij waarin het gaat om meetbaarheid, beheersing en feiten. Onze hele leersysteem is hierop ingericht en van kleins af aan gaat het om de resultaten. Sterker nog we zijn nog nooit zo hoog opgeleid als nu. Het paradoxale is echter dat het slechter gaat dan ooit. De ene crisis volgt de andere op, bedrijven gaan failliet en mensen raken in conflict met elkaar of raken burn-out.

Kennelijk gaat er iets niet goed! Otto Scharmer spreekt over 3 grote divides waar de wereld momenteel mee te maken heeft: Eco Divide, Social Divide en het Self Divide. Met andere worden de wereld is onbeheersbaar geworden.

We mogen weer gaan integreren. De zachte componenten mogen weer zichtbaar worden en de harde componenten mogen in een juist perspectief worden geplaatst. ‘It’ is maar 1 van de perspectieven.

Door een integrale kijk te nemen op situaties en alle perspectieven te belichten ontstaat een bredere informatiestroom, helder begrip en duidelijker beeld van zijn en handelen over situaties, personen, groepen, et cetera. Het denken en werken met AQAL kan daarbij helpen en mensen, organisaties en samenlevingen handvatten geven om het bewustzijn en daarmee de integratie te vergroten.

Our guiding principle was that design is neither an intellectual nor a material affair, but simply an integral part of the stuff of life, necessary for everyone in a civilized society.                      Walter Gropius