Organisatieadviseur

Ik kan je als adviseur helpen om de vinger op de zere plek te leggen, zodat je inzicht krijgt in de diepere oorzaken van je organisatieproblemen. Daarbij reik ik concrete handvatten aan om deze op te lossen. Problemen die vaak terug te voeren zijn naar de verschillende belangen en interpretaties van de verschillende partijen. Door de verschillende belangen en belevingen in kaart te brengen en het voeren van de goede gesprekken. Voor het kaart brengen van de verschillende belangen en belevingen gebruik ik de Business Awareness Scan (BASc® <https://www.basc.nu/> ). Dit, inmiddels gevalideerde, instrument heb ik ontwikkeld om werkdruk -, draagvlak- en samenwerkingsproblemen in kaart te brengen en in beeld te brengen hoe teams het beste met elkaar kunnen samenwerken en aangestuurd worden.