Ken Wilber is een Amerikaans filosoof (van origine biochemicus) en is geboren in Oklohoma City in 1949. Ken Wilber is de bedenker van de integral theory.

Wilber heeft meer dan 25 boeken geschreven en zijn integrale theorie begint steeds meer in de wereld geaccepteerd te worden. In Amerika is er inmiddels zelfs een Integral University opgericht.

Zijn denken richt zich op het maken van een allesomvattende (integrale) theorie van bewustzijn van hoe alles wat er in de wereld beweegt met elkaar samenhangt. Hierbij maakt hij gebruik van zowel westerse als oosterse inzichten op het gebied van filosofie psychologie, geloof, mystiek, empirische wetenschap en systeemtheorie. Belangrijke beïnvloeders zijn o.a.: Sri Aurobindo, Jane Loevinger en Jean Piaget.

Een van zijn belangrijkste uitgangspunten is dat alles in de natuur duaal is (zelfstandig en afhankelijk tegelijkertijd). Hij noemt dit holons. Holons zijn zelfstandige hele entiteiten die tegelijkertijd onderdeel uit maken van andere entiteiten. Kortom niets staat eigenlijk op zichzelf, maar staat in verbinding met elkaar.

De belangrijkste doorbraak van Wilber is echter de ontwikkeling van AQAL. AQAL is een integrale map waarin hij zijn denken is samengevoegd en waarin alles met elkaar in verbinding is gebracht. AQAL staat voor All Quadrants All Levels. En is een afkorting van All Quadrants en All Levels, All Lines, All States en All Types. Basisuitgangspunt van AQAL is dat er steeds vanuit 4 verschillende perspectieven naar iets gekeken kan worden (I, We, It en Its) en dat er verschillende niveaus van ontwikkeling zijn.

Het AQAL model is zo krachtig en flexibel dat op veel uiteenlopende vraagstukken is toe te passen. Of deze nu het individu, de organisatie of de maatschappij betreffen. Er kan een bewustwording gecreëerd worden die tot voor kort ondenkbaar was.

Without continual growth and progress, such words as improvement, achievement, and success have no meaning.                                   Benjamin Franklin