Ieder mens kent de momenten wel van ‘dit is het niet meer’ of ‘dit werkt niet meer voor mij’. Dit is de eerste fase dat er twijfel en onvrede ontstaat. In eerste reactie zullen we deze gevoelens negeren en harder gaan werken en meer ons best gaan doen.

Zo werkt het ook bij bedrijven. Producten of diensten worden minder verkocht of de gouden formule is uitgewerkt. Concurrenten betreden de markt met nieuwere en betere producten en de twijfel en onvrede ontstaat. Als organisatie zet je de schouders eronder en probeer je manieren te verzinnen om verkopen te verhogen en een nieuwe gouden formule te vinden. Soms gaat dit goed en meestal gaat dit uiteindelijk fout. Uit onderzoeken is gebleken dat de gemiddelde levensverwachting van de top 500 Fortune bedrijven tussen de 40 en 50 jaar is. Van de lijst van 1970 bijvoorbeeld was in 1983 65% verdwenen. Uit deze onderzoeken blijkt dat bedrijven moeite hebben of niet in staat zijn om te transformeren. Transformatie is het proces van afsterven en weer opnieuw geboren worden.

De Theorie ‘U’ van Otto Scharmer (bewerkt door Mauk Pieper) geeft heel mooi de weg van transformatie weer. Mensen en dingen zijn vergankelijk en gaan dood. Dit geldt ook voor culturen, systemen, organisaties, producten en diensten. Op een bepaald moment werkt het gewoon niet meer. Als het inzicht ontstaat dat de oude vorm het niet meer werkt en dat er iets anders nodig is, ontstaat er nieuw leven.

Een nieuw leven biedt nieuwe perspectieven. We krijgen nieuwe energie. We kijken als het ware door een andere bril naar zaken. We krijgen vertrouwen in de toekomst en gaan weer geloven in de toekomst.

“Deze tijd vraagt om leiders die vanuit een ander perspectief hun keuzes maken. Een nieuwe generatie van mensen die niet wordt gehinderd door oude vooroordelen, maar die dicht bij zichzelf staat. Die oorspronkelijk is en eerder gelooft in het bouwen van relaties met andere leiders dan in ‘ieder voor zich’. Die niet denkt in concurrentie, maar in gezamenlijke belangen.”    Otto Scharmer