“Het gezamenlijk belang centraal”

Wat is ervoor nodig om het gezamenlijk belang centraal te stellen?

  • Focus aanbrengen (een richting die voor iedereen helder is)
  • Ervan uitgaan dat iedereen uniek is (ruimte voor elkaars zienswijzen creëren)
  • Duidelijk afspraken maken (taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden)
  • Het gevoel van een wij-cultuur creëren (samen aan succes werken)

Als iedereen met hetzelfde belang bezig is dan is het veel makkelijker om focus te houden, immers je bent allemaal met hetzelfde bezig.