Wat is organisatiebewustzijn

Organisatiebewustzijn is een zienswijze, waarbij organisaties (lees de mensen in de organisatie) bewust zijn van zichzelf en van hun omgeving. Het uitgangspunt van organisatiebewuste organisaties is dat de mens centraal staat. Een organisatie zonder mensen is niks. Dit betekent dat succes en falen van iedere organisatie afhangt van de mensen die er werken.

Bewustzijn van zichzelf

Bewuste organisaties zijn in staat zich effectief aan de veranderende omstandigheden in de wereld aan te passen en effectief en efficiënt met de beschikbare middelen om te gaan. Als je als organisatie weet wat je kwaliteiten en beperkingen en binnen welke context dit zich afspeelt dan ben je staat om adequaat te reageren op de situaties die zich aandienen.

Waarom organisatiebewustzijn

Organisatiebewustzijn is ontwikkeld vanuit een behoefte om organisaties in hun kracht te zetten. Dat effectief en efficiënt met de beschikbare middelen wordt omgegaan. Dat mensen met plezier naar hun werk gaan en zich betrokken voelen bij het wel en wee van de organisatie. Dat medewerkers en managers elkaar begrijpen en dat organisaties zich effectief en flexibel aan de snel veranderende omgeving kunnen aanpassen.

De 4 pijlers van organisatiebewustzijn

Organisatiebewustzijn is gebaseerd op 4 pijlers:

1. Stip op de horizon = het hogere doel

Door het hogere gemeenschappelijke doel centraal te stellen kan er een positieve dynamiek gegenereerd worden die nodig is om in beweging te komen. Dit is datgene wat verbinding in de organisatie brengt en waardoor mensen zich betrokken bij de organisatie voelen. Er wordt uitgegaan van de mogelijkheden, krachten en kwaliteiten van de huidige organisatie in plaats van angst, beperkingen en behoudt van eigen positie. Ongeacht tegenslagen, huidige perikelen en druk van binnenuit en van buitenaf zal de organisatie zichzelf steeds de vraag moeten stellen: ‘Draagt datgene wat wij doen bij aan het bereiken van de stip op de horizon?

2. Organisatie DNA = Iedere organisatie is uniek

Door het eigen DNA als basis te nemen wordt het mogelijk het zelfbewustzijn van de organisatie te ontwikkelen en de besturingscapaciteit te vergroten. Hierdoor kunnen aanpassingen in toekomst op een natuurlijker wijze plaatsvinden. Bovendien kunnen invloeden van buitenaf getoetst worden op relevante, wenselijkheid en toepasbaarheid binnen de eigen organisatie. Werken vanuit de eigen kernwaarden zorgt voor herkenbaarheid, betrokkenheid en bezieling

3. Mens centraal = Een organisatie zonder zijn mensen is niets

Organisaties zijn opgebouwd uit mensen. Een organisatie zonder mensen is niets. Het gaat om betrokkenheid, erkenning krijgen en erbij horen. Dit is ongeacht het type organisatie of het type dienstverlening. Medewerkers liggen aan de basis van het succes van iedere organisatie. De ervaring leert dat mensen opbloeien en zich gecommitteerd voelen als ze dicht bij hun kernwaarde kunnen blijven en vertrouwen hebben. Dan gaat de energie vloeien en komen mensen in hun kracht te staan. Dit komt de productiviteit en de kwaliteit ten goede en verhoogt de medewerkertevredenheid.

4. Integrale benadering = Meerdere perspectieven tegelijkertijd

Een zienswijze vanuit meerdere perspectieven tegelijkertijd zorgt voor dat een volledig beeld, waarmee vraagstukken en situaties op de juiste waarde geschat kunnen worden. De integrale benadering is een zienswijze waarbij vanuit 4 perspectieven tegelijkertijd naar vraagstukken wordt gekeken. Door gebruik te maken van het balansmodel wordt het mogelijk om integraal en met een volledigere blik naar situaties en vraagstukken te kijken en problemen en gericht op te lossen.

“The key to growth is the introduction of higher dimensions of consciousness into our awareness.”             Lao Tzu