Ieder mens, team, onderdeel, organisatie of stakeholder is uniek met zijn/haar eigen kwaliteiten, drijfveren en culturele achtergrond. Dit geldt voor profit-organisaties, overheidsinstanties en sportverenigingen. Bij Ajax doet men het anders dan bij Feijenoord en bij BAM doet men het anders dan bij Heijmans. En dit geldt ook voor afdelingen. Bij een financiële afdeling werkt een ander type mens dan bij een verkoopafdeling. De bewustwording van deze diversiteit en de acceptatie dat ieder mens team, onderdeel, organisatie of stakeholder met zijn/haar eigen kwaliteiten uniek is, zorgt voor erkenning en wederzijds begrip. Door elkaar te begrijpen kan gezocht worden naar een ‘fit’ die voor iedereen goed past. Hierdoor verminderd de weerstand en kunnen sneller en  beter oplossingen gevonden worden.

De structuur van organisatie bewuste organisaties is dienend aan het organisatiedoel en niet leidend. Dat wil zeggen dat alle methoden en technieken ondersteunend zijn aan de organisatie en haar leden. In veel traditionele organisaties is de structuur leidend wat tot gevolg heeft dat er een soort keurslijf wordt gecreëerd wat houvast en controle moet geven aan de leiders van de organisatie. Het resultaat van dit keurslijf is een verlammende werking op de gehele organisatie. Organisaties zijn als het ware vaak gevangenen van hun eigen systeem.

Hetgeen bijvoorbeeld tot gevolg heeft dat:

  • Managers en medewerkers vaak het gevoel hebben op een bepaalde manier te moeten handelen om niet met het systeem in conflict te komen. Het gevolg hiervan is dat men elkaar de schuld gaat geven. Het ligt aan de manager of het ligt aan een betreffende medewerker of het ligt aan een bepaalde klant. En als dat niet werkt dan wordt uiteindelijk de schuld gegeven aan het hele systeem
  • Informatiesystemen de dienst uitmaken in plaats van dat ze ondersteunend zij aan de werkprocessen. Hiermee wordt eigenlijk hetzelfde resultaat bereikt. Als bepaalde activiteiten vertragingen of slecht worden uitgevoerd voelt een medewerker of manager zich niet verantwoordelijk en ligt aan het systeem

Structuur beïnvloedt gedrag. Wanneer mensen in hetzelfde systeem geplaatst worden zullen zij, hoe verschillend ook, over het algemeen gelijksoortige resultaten produceren. Echter mensen zijn meer dan structuren en zijn derhalve bij machte zijn structuren waarbinnen zij werkzaam zijn te veranderen. Dit vraagt organisatiebewustzijn.

If the only tool you have is a hammer, you treat everything like a nail.                                  Abraham Maslow