Vinger op de zere plek

Wat zijn de diepere oorzaken van de problemen en waar komen ze vandaan en over welke problemen gaat het?

  • Tegenvallende resultaten
  • Stakeholders die de organisatie onder druk zetten
  • Moeizame samenwerking
  • Gebrek aan vertrouwen in organisatie

Door vanuit vier invalshoeken de belangen en belevingen in de organisatie te onderzoeken krijg je inzicht in de diepere oorzaken van je problemen.