Stimuleren van eigen leiderschap binnen de organisatie

Eigen leiderschap is cruciaal om als organisatie succesvol te kunnen zijn, waarover gaat het?

  • Verantwoordelijkheid nemen (zeggen wat je doet en doen wat je zegt)
  • Positie innemen (je grenzen aangeven en bewaken)
  • In verbinding met de ander (ander meenemen in je denkproces)
  • Het hogere doel voor ogen houden (organisatiebelang boven eigen belang)

Eigen leiderschap gaat over ken jezelf en begrijp de ander.