Diensten

Ik ben gespecialiseerd in werkdruk-, draagvlak en samenwerkingsproblematiek en mijn opdrachten gaan altijd over mensen en de samenwerking onderling in relatie tot het succes van de organisatie.

Ik kom het meeste tot mijn recht in de volgende situaties:

  • Tegenvallende resultaten, inefficiënte processen, teruglopende kwaliteit
  • Directeuren en managers die hun verantwoordelijkheid niet oppakken
  • Interne conflicten waardoor er weinig draagvlak is voor het gevoerde beleid
  • De druk van buitenaf zo groot dat dit veel invloed heeft op de interne organisatie
  • Conflicten met stakeholders en klanten

“80% gaat goed en 20% zorgt voor 80% van de problemen in de organisatie”

[Robert de Muralt]

Rollen

Organisatieadviseur

Ik kan als adviseur helpen om de vinger op de zere plek te leggen, zodat je inzicht krijgt in de diepere oorzaken van je organisatieproblemen. Daarbij reik ik concrete handvatten aan om deze op te lossen. Problemen die vaak terug te voeren zijn naar de verschillende belangen en interpretaties van de verschillende partijen. Dit kan door de verschillende belangen en belevingen in kaart te brengen en het voeren van gesprekken. Voor het kaart brengen van de verschillende belangen en belevingen gebruik ik de Business Awareness Scan (BASc®). Een door mij ontwikkeld en gevalideerd instrument om werkdruk -, draagvlak- en samenwerkingsproblemen in kaart te brengen en in beeld te brengen hoe teams het beste met elkaar kunnen samenwerken en aangestuurd worden.

Interne procesbegeleider

Om de organisatieproblemen fundamenteel op te lossen kan het in sommige situaties het beste zijn als ik in de organisatie als interne procesbegeleider/organisatieadviseur een langere periode mee draai. Want op die manier krijg ik meer zicht op dat wat er gebeurt in de organisatie en kan ik direct ingrijpen en handvatten bieden. Bovendien stimuleer ik persoonlijk leiderschap direct in de organisatie zodat het direct in de praktijk kan worden toegepast.

Werkwijze

Vinger op de zere plek

Mijn ervaring is dat de meeste problemen in organisaties ontstaan doordat de betrokkenen verschillende verwachtingen, belangen of beelden van een situatie hebben. Door focus aan te brengen en de vinger op de zere plek te leggen, al dan niet ondersteund door de BASc® ben ik staat om snel tot de kern door te dringen. Op basis hiervan help ik directies en managers betere keuzen te maken, waardoor werkdruk vermindert, draagvlak vergroot en de samenwerking verbetert met als gevolg dat werkplezier en succes toeneemt.

Verschillende beelden van de werkelijkheid

Ieder mens is anders. Heeft andere belangen en een andere beleving van de werkelijkheid. Doordat beelden van de werkelijkheid verschillen lopen de verwachtingen uiteen en dit zorgt voor teleurstellingen, frustraties en andere narigheid. En organisaties worden gemaakt door mensen. Door mensen in organisaties het inzicht te geven en bewust te maken dat iedereen anders is en dat iedereen verschillende belangen, beelden en verwachtingen heeft kunnen problemen omtrent werkdruk, draagvlak en samenwerking fundamenteel worden opgelost.

Vanuit het hier en nu

Ik werk altijd vanuit het hier en nu. Het verleden is geweest en de toekomst moet nog komen. Daarbij sluit ik aan bij de mores/DNA van de organisatie, waarbij we gezamenlijk op pad gaan en elkaars waarden respecteren.

Combinatie van bedrijfskunde en menskunde

In mijn werkwijze combineer ik bedrijfskunde en menskunde. Door vraagstukken integraal aan te pakken krijg ik een breder zicht op zaken die binnen de organisatie spelen en wat de eigenlijke oorzaken zijn die het succes van de organisatie in de weg staan. En waar nodig zet ik de BASc® in, een speciaal ontwikkeld instrument om organisatieproblemen (waaronder werkdruk- en draagvlakproblemen) in kaart te brengen.

Samenwerking

Ik geloof in de kracht van samenwerking en dat één en één drie is. En daarom heb ik samen met Marie-Louise Dechesne in 2017 De Muralt & Dechesne opgericht om directeuren, managers en hun teams gezamenlijk te kunnen begeleiden. Mijn ervaring is dat bij complexe samenwerkingsvraagstukken twee begeleiders noodzakelijk zijn. Wij zijn zowel qua visie als samenwerking complementair aan elkaar. We hebben inmiddels tal van directeuren en hun teams begeleid.

Marie-Louise is een ervaren coach met een bedrijfskundige achtergrond. En wil je meer over haar lezen zie hier.

Voor wie werk ik

Werkervaring in verschillende typen organisaties, culturen en sectoren. Bedrijfsleven, overheid, zorg, consultancy en dienstverlening.
Vanaf 1997 werkzaam als organisatieadviseur en projectmanager en opdrachten vervuld bij diverse profit- en non-profit organisaties, o.a.:

  • Bedrijfsleven: verschillende bedrijven in de technische- en ICT-branche
  • Zorg: Apotheek, Intramurale zorg, GGZ-instellingen
  • Openbare Orde en Veiligheid: Politie, Meldkamers (Brandweer & Ambulance), Brandweer Nederland, Veiligheidsregio’s
  • Overheid overig: verschillende gemeenten, woningbouwbedrijven en een justitiële inrichting